Risk 2

Är en till största delen praktisk utbildning där du ska få uppleva och pröva tekniken såsom motorstyrning, hård inbromsning och undanmanöver men innehåller också anknytning till de teoretiska ämnena från riskettan. Utbildningen är fem timmar lång.

Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat riskmedvetande och minska risktagandet i trafiken.

Risk 2:an bokar du i samråd med din trafik- lärare när han/hon anser att du är redo!
Det går att boka in sig på:
https://www.trafikutbildarna.nu/anmalan/