Handledarutbildning

Nästa Handledarutbildning är:

-Onsdag den 10/3 kl 16.15-19.30 (Arabiska)
Fullbokad!

-Torsdag den 11/3 kl 17.30-20.45
Fullbokad!

-Onsdag den 17/3 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Torsdag den 25/3 kl 17.30-20.45
Fullbokad!

-Fredag den 26/3 kl 12.00-15.15
1 plats kvar, ring in för att boka!

-Tisdag den 30/3 kl 13.00-16.15
Fullbokad!

-Tisdag den 30/3 kl 17.30-20.45
Fullbokad!

-Torsdag den 8/4 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Fredag den 9/4 kl 12.00-15.15
Fullbokad!

-Tisdag den 13/4 kl 17.30-20.45
Fullbokad!

-Fredag den 16/4 kl 12.00-15.15 (Arabiska)
1 plats kvar, ring för att boka!

-Tisdag den 20/4 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Fredag den 23/4 kl 12.00-15.15
Fullbokad!

-Tisdag den 27/4 kl 17.30-20.45
Fullbokad!

-Onsdag den 28/4 kl 16.15-19.30 (Arabiska)

-Fredag den 30/4 kl 12.00-15.15
Fullbokad!

-Torsdag den 6/5 kl 12.00-15.15
2 platser kvar, ring för att boka!

-Fredag den 7/5 kl 12.00-15.15
1 plats kvar, ring för att boka!

-Onsdag den 12/5 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Fredag den 14/5 kl 12.00-15.15
Fullbokad!

-Torsdag den 20/5 kl 12.00-15.15


-Torsdag den 20/5 kl 17.30-20.45
1 plats kvar, ring in för att boka!

Fredag den 21/5 kl 13.00-16.15

Tisdag den 25/5 kl 17.30-20.45Pågrund av pandemin och restriktionerna om att endast  8 personer får vistas tillsammans i privata och almänna sammankomster gör att vi endast kan ta in 7 deltagare istället för 30 deltagare på våra kurser.

Detta gör att vi har en längre väntetid, och att från 26 Mars kommer vi behöva vara tvugna att höja kostnaden till 550:- per person.Har du/ni giltigt handledarskap notera ej era personuppgifter vid bokning!

Sedan den 1 januari 2006 är det obligatoriskt med introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B.

Handledarutbildningen genomförs i trafikskolans lokaler. Utbildningen genomförs på Svenska. Eleven måste kunna tillgodogöra sig utbildningen.  Att ta med en tolk är tillåtet. Vi ber er då att kontakta oss innan. 

Utbildningen har tre delmoment:
• Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
• Planering och strukturering vid privat övningskörning.
• Viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

En handledare kan ha flera elever och en elev kan ha flera handledare men max fem stycken.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 mån för att gå utbildningen.

Elev och handledare måste inte gå vid samma tillfälle och handledarens tillstånd är giltigt i fem år. Efter genomförd utbildning registrerar vi era personuppgifter till transportstyrelsen via nätet. Ni får ingen bekräftelse av oss. Ni måste efter genomförd utbildning ansöka om handledarskap på nätet och ansökan skall vara transportstyrelsen till handa inom två månader från genomgången kurs. Ni får all information på utbildningen. Alla måste kunna legitimera sig.

Tre lektionstimmar
Exempel på innehåll i utbildningen är handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledaren och elev kan tolka samma trafiksituation olika. Detta och mycket mer tar vi upp under utbildningens tre lektionstimmar (180 min).

Intresseanmälan