Handledarutbildning

Nästa Handledarutbildning är:

-Tisdag den 1/12 kl 17.30-20.45
Fullbokad!

-Onsdag den 2/12 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Torsdag den 3/12 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Tisdag den 8/12 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Torsdag den 10/12 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Fredag den 11/12 kl 13.30-16.45
Fullbokad!

-Tisdag den 15/12 kl 17.30-20.45
Fullbokad!

-Torsdag den 17/12 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Fredag den 18/12 kl 13.45-17.00

-Tisdag den 22/12 kl 16.15-19.30
Fullbokad!

-Torsdag den 7/1 kl 17.15-20.30
1 plats kvar, ring in för att boka!

-Tisdag den 12/1 kl 16.15-19.30

-Onsdag den 13/1 kl 16.15-19.30 (Arabiska)


-Onsdag den 20/1 kl 16.15-19.30

-Torsdag den 28/1  kl 17.30-20.45Har du/ni giltigt handledarskap notera ej era personuppgifter vid bokning!

Sedan den 1 januari 2006 är det obligatoriskt med introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B.

Handledarutbildningen genomförs i trafikskolans lokaler. Utbildningen genomförs på Svenska. Eleven måste kunna tillgodogöra sig utbildningen.  Att ta med en tolk är tillåtet. Vi ber er då att kontakta oss innan. 

Utbildningen har tre delmoment:
• Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
• Planering och strukturering vid privat övningskörning.
• Viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

En handledare kan ha flera elever och en elev kan ha flera handledare men max fem stycken.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 mån för att gå utbildningen.

Elev och handledare måste inte gå vid samma tillfälle och handledarens tillstånd är giltigt i fem år. Efter genomförd utbildning registrerar vi era personuppgifter till transportstyrelsen via nätet. Ni får ingen bekräftelse av oss. Ni måste efter genomförd utbildning ansöka om handledarskap på nätet och ansökan skall vara transportstyrelsen till handa inom två månader från genomgången kurs. Ni får all information på utbildningen. Alla måste kunna legitimera sig.

Tre lektionstimmar
Exempel på innehåll i utbildningen är handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledaren och elev kan tolka samma trafiksituation olika. Detta och mycket mer tar vi upp under utbildningens tre lektionstimmar (180 min).

Intresseanmälan