Handledarutbildning

Handledareutbildning (Introduktionsutbildning) är till för dig som vill övningsköra privat hemma.
Kursen är obligatorisk för både elev och den eller dem som ska vara handledare.

Nästa Handledarutbildning är:

- Tisdag den 23/4 kl. 17.30-20.45​
Fullbokad!

- Torsdag den 2/5 kl 16.15-19.45

- Tisdag den 7/5 kl. 17.30-20.45​

- Torsdag den 16/5 kl 16.15-19.45

- Tisdag den 21/5 kl. 17.30-20.45​

- Torsdag den 30/5 kl 16.15-19.45

Pris: 550:-

Har ni “Idrottsrabatten”? Kolla i den!

Har du/ni giltigt handledarskap notera ej era personuppgifter vid bokning!

Handledarutbildningen genomförs i trafikskolans lokaler. Utbildningen genomförs på Svenska. Eleven måste kunna tillgodogöra sig utbildningen.  Att ta med en tolk är tillåtet. Vi ber er då att kontakta oss innan. 

Utbildningen har tre delmoment:
• Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
• Planering och strukturering vid privat övningskörning.
• Viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

En handledare kan ha flera elever och en elev kan ha flera handledare men max fem stycken.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 mån för att gå utbildningen. (övningskörning är tillåten från 16 års ålder)

Elev och handledare måste inte gå vid samma tillfälle och handledarens tillstånd är giltigt i fem år. Efter genomförd kurs, rapporterar vi in ditt deltagande elektroniskt - direkt till Transportstyrelsen. Ni får ingen bekräftelse av oss. Ni måste efter genomförd utbildning ansöka om handledarskap på nätet och ansökan skall vara transportstyrelsen till handa inom två månader från genomgången kurs. Ni får all information på utbildningen. Alla måste kunna legitimera sig.

Tre lektionstimmar
Exempel på innehåll i utbildningen är handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledaren och elev kan tolka samma trafiksituation olika. Detta och mycket mer tar vi upp under utbildningens tre lektionstimmar (180 min).

Intresseanmälan