BE Personbil med tungt släp


 

Vi hjälper dig/er till ett "Färdigt Körkort".
(möjlighet att grupp-utbilda finns, 2 eller flera)

 


BE-körkort ger dig rätt att köra släp med totalvikt på 3500 kg. Totalvikt på bil och släp tillsammans högst får väga 7000kg, dock får släpet ej vara tyngre än max totalvikt enligt registreringsbevis. Körkortstillstånd krävs för denna behörighet och det ansöker du om på transportstyrelsen.se
Åldersgränsen för BE är 18 år.

Teori
Vid inskrivning får du tillgång till BE teorin via en körkortsbok via nätet och datafrågor som du kan jobba med hemifrån eller hos oss på trafikskolan. Du genomför teoriprovet (kunskapsprovet) på trafikverket.

Praktik
-Manöverträning, du skall kunna hantera släpet på mindre ytor, här tittar man bland annat på backning rakt och runt hörn
-Säkerhetskontroll
-Lastsäkring
-Körning i trafik både I och utanför tärtort

Kunskapsprovet (teoriprovet)
Bokar du in själv på trafikverket när du känner dig redo. Teoriprovet består av 55 frågor plus 5 testfrågor vilka är till för utvärdering och räknas inte in i provresultatet. Tiden är 40 minuter och för att bli godkänd krävs minst 44 rätt.
Efter godkänt kunskapsprov bokar vi tid för ditt körprov.

Körprovet (uppkörning)
När du har ett godkänt teoriprov ringer du till oss och vi bokar vi in din uppkörning. 
Körprovet ska göras med en lämplig bil  och tillkopplad släpvagn. Om du har körkortsbehörighet B för manuell växellåda, kan du använda en automatväxlad bil vid körprovet utan att ditt körkort begränsas.

Vi hjälper dig/er till ett "Färdigt Körkort".
(möjlighet att grupp-utbilda finns, 2 eller flera)


Övningsköra privat
Om du ska övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. När ni övningskör måste handledaren ha med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara väl synlig bakifrån.

Intressanmälan