BE Personbil med tungt släp

BE-körkort ger dig rätt att köra släp med totalvikt på 3500 kg. Totalvikt på bil och släp tillsammans högst får väga 7000kg, dock får släpet ej vara tyngre än max totalvikt enligt registreringsbevis. Körkortstillstånd krävs för denna behörighet och det ansöker du om på transportstyrelsen.se
Åldersgränsen för BE är 18 år.

Teori
Teoriutbildningen kan ske på olika sätt. BE-boken, datafrågor som du kan jobba med hemifrån eller teorilektioner. Du genomför teoriprovet på trafikverket.

Praktik
-Manöverträning, du skall kunna hantera släpet på mindre ytor, här tittar man bland annat på backning rakt och runt hörn
-Säkerhetskontroll
-Lastsäkring
-Körning i trafik både I och utanför tärtort

Teoriprov
Vi bokar in ditt teoriprov vid vårt första möte

Uppkörning

När du har ett godkänt teoriprov och vi ser att grundmomenten är klara i Din körutbildning bokar vi ett körprov. Du måste vara godkänd på alla moment innan vi åker till uppkörningen.

Vi hjälper dej till ett "Färdigt Körkort".

Intressanmälan